امکانات رطوبت ساز ابر کویر

نمونه ای از کاربردهای رطوبت ساز های آلتراسونیک ابر کویر

زعفران گلخانه ای

کشت گلخانه ای

با افزایش رطوبت گلخانه می توان شرایط مناسب برای پرورش زعفران، قارچ دکمه ای، قارچ گانودرما، قارچ شیتاکه و ... را مهیا کرد.
سردخانه

سردخانه

نگهداری سبزی و صیفی جات و همچنین اتاق پیش سرد کشتارگاه در سردخانه بالای صفر باعث افزایش عمر و کیفیت می‌شود. ولی دمای پایین یکی از عوامل نگهداریست و رطوبت نیز تاثیر بالایی دارد. رطوبت بالا باعث جلوگیری از خشک شدن میوه و کاهش وزن گوشت می شود.

آخرین پست ها

بازگشت به بالا